อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติในโรงเรียน

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติในโรงเรียน ในวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1. เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการระงับเหตุอัคคีภัย โดยปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี
2. เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันอัคคีภัย
3. เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากอัคคีภัย
ซึ่งได้รับความร่วมมือจักงานบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลอำเภอตะกั่วป่า มาเป็นวิทยากรและให้ความรู้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา จำนวน 40 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *