เกี่ยวกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา

  • ประวัติ ศกศ.พังงา
  • พื้นที่ให้บริการ
  • ปรัชญา/วิสัยทัศน์
  • พันธกิจ/เป้าหมาย
  • บทบาทและหน้าที่
  • โครงสร้างการบริหารงาน
  • ตราสัญลักษณ์ สี และต้นไม้ประจำศูนย์ฯ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2542 และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2543 โดยนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือคนพิการ การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษาที่มีเด็กพิการเรียนร่วม

แต่เดิมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา ได้เริ่มก่อตั้งโดยใช้สถานที่โรงเรียนทับปุดวิทยา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา และได้ขอใช้สถานที่โรงเรียนบางไทร(วิชัยนิตินาท) ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โดยมีนายณัฐพงษ์ บำรุง ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา และในวันที่ 9 เมษายน 2555 สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่พังงาได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ พง 284 เลขที่ 716 จากโรงเรียนบ้านบางไทร เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา โดยมี นายประชา โชติรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ จนถึงวันที่ 26 เดือนธันวาคม 2556

ในวันที่ 22 เดือนกันยายน 2557 นายมงคล สุวรรณะ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา จนถึงวันที่ 27 เดือนธันวาคม 2557 ปัจจุบัน นายสนอง เสลาคุณ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา สำนักงานตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา หมายเลขโทรศัพท์ 076-455104 E-mail : Spec430 @hotmail.com

พิกัดที่ตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงาให้บริการในเขตพื้นที่จังหวัดพังงาจำนวน 8 อำเภอ ประกอบด้วย

1. อำเภอเมือง

2. อำเภอท้ายเหมือง

3. อำเภอตะกั่วทุ่ง

4. อำเภอเกาะยาว

5. อำเภอกะปง

6. อำเภอคุระบุรี

7. อำเภอทับปุด

8. อำเภอตะกั่วป่า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *